0
luiertas luiertas
De luiertas die doorgaat waar anderen je tegenhouden! Extra dragen op de heup (4-22 maanden). Luiertasbevestigingen voor kinderwagens, koffers, draagzakken... Inclusief waterdichte hoes. 5 posities om de tas te dragen. Meerdere opbergvakken voor de spullen van ouders en kinderen. Verwijderbare waterdichte zak voor natte kleren / vuile luiers. Een tas die je ook zonder baby zult gebruiken!
How to choose?
Ons 2 Draagzakken Ons 2 Draagzakken
Draag uw kind van 0 tot 36 maanden (vanaf 6 maanden zonder de uitbreidingsset). Ultracomfortabel in alle seizoenen en fysiologisch, de HoodieCarrier en de PhysioCarrier vergezellen je voor weinig slaap thuis en voor lange wandelingen naar de andere kant van de wereld.
Alle draagzakken How to choose?
Ons 3 Draagdoek Ons 3 Draagdoek
De eerste maanden zal niets de draagdoek en de huid op huid die het toelaat, ooit evenaren. Dit bevordert de warmteregulatie, lactatie, oxytocine... Je hebt je handen vrij! Voor baby's stelt de draagdoek je in staat om een ​​overgang te maken met de baarmoeder van de moeder door het gevoel van veiligheid te verlengen. De fysiologische ligging leidt tot een betere spijsvertering en dus minder reflux, koliek.
Alle draagdoek How to choose?
Parent's Hoodie Parent's Hoodie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Hallo, hier zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL I - Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle verkopen die door het bedrijf Love Radius, hierna de "Verkoper" worden gesloten met niet-professionele kopers, die de producten willen kopen die door de Verkoper op zijn website te koop worden aangeboden: https://love-radius.com. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder die welke van toepassing zijn op verkoop in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op deze website en prevaleren, indien nodig, boven elke andere versie of enig ander tegenstrijdig document. De wijzigingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn afdwingbaar tegen de gebruikers van de site vanaf hun online zetten en kunnen niet van toepassing zijn op de eerder gesloten transacties. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de door de Verkoper geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties. Productaanbiedingen liggen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Informatie over de beschikbaarheid van producten vindt u op het productblad. De validatie van de bestelling door de Koper impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

ARTIKEL 2 – Bestellingen

Het is aan de koper om op de site de producten te selecteren die hij wenst te bestellen, volgens de volgende methoden: Na het kiezen van de producten bevestigt de koper de inhoud van zijn winkelmandje en gaat hij over tot de validatie van zijn bestelling. De Koper moet het factuuradres opgeven dat ook het afleveradres zal zijn, tenzij anders door hem geïnstrueerd. De Koper kan zijn bestelling vervolgens valideren door middel van een beveiligde betaling per creditcard of PayPal. De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat de Koper per e-mail een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door de Verkoper heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 3 – Tarieven

De producten worden geleverd tegen de tarieven die van kracht zijn op de site, wanneer de bestelling door de verkoper wordt geregistreerd. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro's inclusief BTW. Een factuur wordt opgesteld door de verkoper en toegankelijk voor de koper op zijn cleint account online.

 

ARTIKEL 4 - Betalingsvoorwaarden

De prijs is contant betaalbaar, volledig op de dag van het plaatsen van de bestelling door de Koper, door middel van een veilige betaling. De verkoper is niet verplicht om de door de koper bestelde producten te leveren als deze de prijs niet volledig betaalt onder de voorwaarden en hierboven aangegeven. Betalingen door koper worden pas als definitief beschouwd nadat verkoper de bedragen daadwerkelijk heeft geïncasseerd. Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven uiteengezette betalingsvoorwaarden, de levering van lopende bestellingen door de Koper op te schorten of te annuleren.

Betaling in 3X 4X

De klant aanvaardt hierbij de juridische kennisgeving van oney die vanaf hier toegankelijk is. https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/508350/ONEY/cgv-payplug-oney.pdf

 

ARTIKEL 5 - Leveringen

De door de koper gekochte producten kunnen worden geleverd in Europees Frankrijk en in de landen die op de love-radius.com website worden vermeld. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de douanekosten die van toepassing zijn op de goederen die buiten de Europese Unie worden verzonden. Douanekosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper volgens de algemene voorwaarden die van kracht zijn op de plaats van ontvangst (Zwitserland past bijvoorbeeld douanerechten toe op alle pakketten die uit Frankrijk komen). Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden na ontvangst door de koper van de bestelde producten.

 

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

De koper heeft, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-20 van de consumentenwet, een herroepingstermijn van 14 werkdagen vanaf de levering van de producten om ze terug te sturen naar de verkoper (Service Retours Love Radius, 366 Avenue Joseph-Louis Lambot, BP 50537 - ZI LA GARDE, 83042 TOULON CEDEX 9) voor omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de producten binnen 14 dagen na levering in perfecte staat worden geretourneerd. Beschadigde, vervuilde of onvolledige items worden niet teruggenomen. De retourkosten - met uitzondering van Frankrijk - zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper. Het bedrag van het (de) gekochte product(en) - exclusief initiële leveringskosten - wordt terugbetaald na ontvangst van de retourzending volgens de betaalmethode die is gebruikt op het moment van aankoop (opnieuw bijgeschreven op de rekening die aan de betaalkaart is gekoppeld, of terugbetaald via bankoverschrijving, indien van toepassing). In geval van omruiling, in Europees Frankrijk, zal de nieuwe verzending van goederen naar de koper worden gedaan via de service van La Poste Fréquenceo.

De herroepingstermijn geldt voor producten die niet gepersonaliseerd zijn. Bestellingen voor gepersonaliseerde producten kunnen alleen worden geannuleerd als de productie van het product nog niet is gestart.

Herroepingsformulier:

Ter attentie van Love Radius, 366 Avenue Joseph-Louis Lambot, BP 50537 - ZI LA GARDE, 83042 TOULON CEDEX 9 :
Ik breng u hierbij op de hoogte van mijn terugtrekking uit het contract met betrekking tot de verkoop van het onroerend goed ........................
Besteld op ............ / ontvangen op ............
Naam consument:
Consumentenadres:
Handtekening van de consument:
Datum:

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid van de verkoper – Garantie

De door de Verkoper geleverde producten profiteren, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, - van de wettelijke garantie van conformiteit, - van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een defect in materiaal, ontwerp of fabricage dat de geleverde producten aantast en ongeschikt maakt voor gebruik. Elke garantie is uitgesloten in geval van misbruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de koper, zoals in geval van normale slijtage van de goederen, ongeval of overmacht en de garantie van de verkoper is beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme of defecte producten. De Verkoper zal de producten of onderdelen onder garantie die als defect worden beschouwd, vervangen of laten repareren. De producten die op de website worden verkocht, voldoen aan de geldende regelgeving in Frankrijk. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden geleverd, die het aan de koper is om te verifiëren. De Koper is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de producten, de bewaring en het gebruik ervan. De verkoper zal niet aansprakelijk of in gebreke worden gesteld voor enige vertraging of niet-uitvoering als gevolg van het optreden van een geval van overmacht dat gewoonlijk wordt erkend door de Franse jurisprudentie.

 

ARTIKEL 8 - Gegevensbescherming

In toepassing van de wet 78-17 van 6 januari 1978, wordt eraan herinnerd dat de persoonlijke gegevens die van de koper worden gevraagd, noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en de vaststelling van facturen, in het bijzonder. De verwerking van informatie die via de website van de verkoper wordt meegedeeld, is aan de CNIL gemeld. De Koper heeft, in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving, een recht op permanente toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot informatie die op hem betrekking heeft.

 

ARTIKEL 9 - Intellectuele eigendom

De inhoud van de site is eigendom van de verkoper en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden.

 

ARTIKEL 10 - Toepasselijk recht - Taal

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht. In het geval dat het in een of meer talen wordt vertaald, prevaleert alleen de Franse tekst in geval van een geschil.

 

ARTIKEL 11 – Geschillen

In geval van een geschil tussen de beroepsbeoefenaar en de consument zal hij proberen een minnelijke oplossing te vinden.

Bij gebreke van een minnelijke schikking heeft de consument de mogelijkheid om de zaak binnen een jaar na de schriftelijke klacht aan de beroepsbeoefenaar te verwijzen naar de consumentenbemiddelaar waartoe de beroepsbeoefenaar behoort, namelijk de Vereniging van Europese bemiddelaars/mediators (AME CONSO).

De verwijzing naar de consumentenbemiddelaar moet gebeuren:

- hetzij door het daartoe op de website van AME CONSO voorziene formulier in te vullen: www.mediationconso-ame.com;

- of per post gericht aan AME CONSO, Place Dauphine 11, 75001 Parijs. 

ARTIKEL 12 - Aanvaarding van de Koper

Het feit dat een natuurlijke (of rechtspersoon) bestelt op de website van de Verkoper impliceert de volledige aanvaarding en aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Koper, die in het bijzonder afziet van een beroep op een tegenstrijdig document, dat niet afdwingbaar zou zijn tegen de Verkoper.

 

Bedankt voor uw aankoop en uw vertrouwen.
Goede Portage.

 

Love Radius
Joseph-Louis Lambotlaan 366
POSTBUS 50537 - ZI LA GARDE
83042 TOULON CEDEX 9

contact@love-radius.com
SIRENE: 504 463 308 RCS Toulon
BTW: FR10504463308

ARTIKEL 13 - Verpakking en recycling

Volgens de Agec-wet heeft  Love Radius het volgende gegenereerde unieke identificatienummer: FR213953_01TXPU.